Poznaj nas bliżej

Masz pytania? Chcesz zapisać zwierzaka na wizytę lub porozmawiać o jego zdrowiu? Zadzwoń albo odwiedź nas osobiście w czasie dyżuru. Zawsze jesteśmy otwarci na nowych przyjaciół.

Całodobowy dyżur weterynaryjny

Godziny otwarcia Kliniki:

  • 900 - 2000
  • 900 - 1500
  • 900 - 1200

Kontakt

czekamy na Ciebie

poznaj standard naszej opieki

Piotr Derkowski

Lek. wet. - Chirurg


Współwłaściciel i współzałożyciel Kliniki Weterynaryjnej Arka. Zajmuje się chirurgią, ortopedią oraz diagnostyką obrazową. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1992 r.

Grażyna Gawor

Lek. wet.


Posiada 15-letnie doświadczenie w dermatologii. Ukończyła studia weterynaryjne na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1992 r.

Dr Jerzy Gawor

Dr n. wet. - Chirurg


Współwłaściciel i współzałożyciel Kliniki Weterynaryjnej Arka. Zajmuje się stomatologią oraz onkologią. Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w kwietniu 1992 roku.

Anna Derkowska

Lek. wet.


Specjalistka od leczenia chorób układu krążenia. Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1992 roku.

Marta Pawłowicz

Lek. wet.


Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie 2017 r.

Jan Zwinczak

Lek. wet.


Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Zajmuje się okulistyka oraz interną zwierząt.

Natalia Hućko-Piętka

Tech. wet.


Technik weterynarii. Ukończyła Technikum Weterynaryjne w Łomży w 2002 roku. W 2006 ukończyła studia inżynierskie na wydziale hodowli i biologii zwierząt na Akademii Rolniczej.

Joanna Warzecha

Tech. wet.


Technik weterynarii. Ukończyła Technikum Weterynaryjne w Nowym Targu w 2005 roku.

Łukasz Warzecha

Tech. wet.


Technik weterynarii. Ukończył Technikum Weterynaryjne w Nowym Targu w 2004 roku.

Justyna Matusińska

Tech. wet.


Technik weterynarii. Ukończyła Technikum Weterynaryjne w Nowym Targu w 2001 roku.

Anna Sarna

Recepcja


Recepcjonistka

Karolina Konieczna

Recepcja


Recepcjonistka

Karolina Laskowska

Recepcja


Recepcjonistka
Klinika Weterynaryjna "Arka" Piotr Derkowski, Jerzy Gawor s.c. otrzymała dofinansowanie i zrealizowała projekt pt. „Poszerzenie portfolio usługowego Kliniki Weterynaryjnej Arka”.MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013. Oś Priorytetowa 2 "Gospodarka regionalnej szansy". Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP". Wartość przyznanego dofinansowania 126056,00 PLN.